Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

Hội thảo tài chính cho cán bộ cốt cán xã Đức Lĩnh và Thị trấn Vũ Quang.

Ngày 26/9 Tổ chức AOP tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD) tổ chức hội thảo tài chính cho cán bộ cốt cán xã Đức Lĩnh và Thị trấn Vũ Quang.

Theo đó cán bộ cốt cán của hai đơn vị đã được chia sẻ định hướng hoạt động Tài chính vi mô, Quỹ phát triển cộng đồng . Chia sẻ chung về hoạt động hỗ trợ cộng đồng của tổ chức AOP tại Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Các hoạt động hỗ trợ sinh kế và Quỹ CDF tại Hà Tĩnh thông qua HCCD. Định hướng hỗ trợ của Tổ chức AOP đối với Hà Tĩnh và hoạt động của HCCD đối với việc vận hành và phát triển Quỹ CDF thời gian tới.

 Cũng tại hội thảo Trung tâm phát triển cộng đồng đã giới thiệu về lịch sử phát triển của HCCD và kết quả, tiến độ hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động sinh kế và Quỹ CDF do AOP hỗ trợ.

Đây là một trong các hoạt động trong kế hoạch năm 2018-2019 của Dự án do AOP do Trung tâm PTCĐ Hà Tĩnh triển khai, thực hiện. Khi triển khai thực hiện hoạt đồng tài chính vi mô, Quỹ phát triển cộng đồng sẽ góp phần giảm tín dụng đen ở các đại phương.

Xuân Hoàn – Thu Hương

Rss