Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

Hội Thảo đánh giá thực trạng các loài động vật thuộc bộ linh trưởng nguy cơ tuyệt chủng tại VQG Vũ Quang và xây dựng phương án bảo tồn.

Sáng ngày 26/3, Vườn quốc gia Vũ Quang tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng các loài động vật thuộc bộ linh trưởng nguy cơ tuyệt chủng tại VQG Vũ Quang và xây dựng phương án bảo tồn. Tham dự có Tiến sỹ Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Lan Anh đến từ trường Đại học Lâm nghiệp; Tiến sỹ Ông Vĩnh An- Trường Đại học Vinh; lãnh đạo VQG Vũ Quang.

Việt Nam là trung tâm đa dạng thú linh trưởng của thế giới, song hầu hết các loài ở đây đều đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngày càng cao. Hiện có 20 loài Linh trưởng đang trên bờ vực tuyệt chủng cần được bảo tồn khẩn cấp, trong đó: Mức rất nguy cấp có 4 loài, mức nguy cấp có7 loài, sẽ nguy cấp 6 loài và ít nguy cấp có 3 loài.

Tại VQG Vũ Quang có sự góp mặt của 8 loài thú linh trưởng thuộc 1 bộ và 3 họ đều nằm trong danh mục cần ưu tiên bảo tồn theo sách đỏ Việt Nam, theo đó họ khỉ gồm có 5 loài: khỉ mặt đỏ, khi đuôi lợn, khỉ vàng, khỉ mốc, chà vá chân nâu; họ cu li có 2 loài: cu l lớn, cu li bé; họ vượn có 1 loài là vượn đen má trắng. Trong những năm qua tại VQG Vũ Quang công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học đã được các ngành chức năng quan tâm, triển khai thực hiện tốt. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi địa bàn rộng, trình độ hiểu biết pháp luật, bảo tồn thiên nhiên của người dân còn hạn chế. Vì vậy, việc bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm các loài linh trưởng tại VQG Vũ Quang được xác định là cấp bách và cần thiết phải làm ngay.

Đ/c Nguyễn Danh Kỳ, GĐ Vườn quốc gia Vũ Quang phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ cùng nhau triển khai 2 chuyên đề, gồm: Xác định, đánh giá các nguyên nhân cơ bản làm suy giảm về số lượng của các loài động vật thuộc bộ Linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực, qua đó trao đổi và đề xuất các giải pháp khả thi để bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm của loài này tại VQG Vũ Quang. Xây dựng chương trình giám sát ngắn hạn và dài hạn cho đối tượng là các loài thuộc bộ linh trưởng tại VQG Vũ Quang.

Thông qua hội thảo nhằm giúp các cán bộ làm công tác bảo tồn đánh giá về thực trạng, những mối đe dọa trực tiếp đến các loài linh trưởng quý hiếm trong VQG Vũ Quang, từ đó đề xuất những biện pháp bảo tồn trog thời gian tới, cũng như đưa ra các dẫn liệu đa dạng sinh học bổ sung quan trọng cho tỉnh Hà Tĩnh và VQG Vũ Quang làm căn cứ cho việc thu hút, kêu gọi các dự án, chương trình đầu tư về bảo tồn trong tương lai.

Lê Thủy – Thu Hương

Rss