Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

Bà con nông dân tập trung gieo trỉa đậu, ngô hè thu

Trước niềm vui được mùa toàn diện đối với các loại cây trồng vụ xuân, cùng với gieo cấy lúa hiện nay bà con nông dân trên địa bàn huyện cũng đang tập trung làm đất, gieo trỉa đậu và ngô hè thu đảm bảo lịch thời vụ.

Bà con nông dân trong huyện tập trung giao trỉa đậu xanh và ngô

Vụ hè thu này huyện nhà có kế hoạch gieo trỉa 643ha đậu xanh và 247ha ngô, cơ cấu chủ yếu các loại giống đậu và ngô ngắn ngày, sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt cho năng suất, sản lượng cao, đã qua khảo nghiệm nhiều năm như: VN93-1, VN93-3, ĐX11…; giống ngô XP3Q, P4199, NK66...

Trước đó để đảm bảo lịch thời vụ và diện tích, năng suất cây trồng vụ hè thu, huyện đã chỉ đạo các địa phương thu hoạch vụ xuân đến đâu, tiến hành làm đất sản xuất vụ hè thu đến đó. Tuyên tuyên truyền vận động bà con chủ động chuyển đổi những diện tích đất ruộng cao táo kém năng suất sang trồng đậu xanh, ngô nhằm tăng năng suất, giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

Đến nay các địa phương đã gieo trỉa được 30% diện tích. Với điều thời tiết nắng ráo như hiện nay, là điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phấn đấu gieo trỉa xong cây trồng vụ hè thu trước ngày 5/7.

 

Lê Thủy - Văn Tịnh

Rss