Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

Bà con nông dân tập trung chăm sóc Ngô vụ Đông

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian này bà con nông dân huyện Vũ Quang đang tập trung ra đồng chăm sóc Ngô vụ Đông

Vụ Đông năm nay, huyện Vũ Quang có kế hoạch gieo trỉa 500 ha Ngô,  trong đó cơ cấu 300 ha Ngô thu hoạch bắp và 200 ha Ngô lấy thân làm thức ăn cho gia súc.

 Để dành vụ Đông thắng lợi, huyện tập trung tuyên truyền vận động người dân tận dụng tối đa quỹ đất sau khi thu hoạch vụ Hè Thu để sản xuất ngô các loại. Chủ yếu bố trí sản xuất trên đất màu ven đồi, bãi sông và các vùng đất sau thu hoạch lúa Hè Thu.

 Cơ cấu Ngô lấy hạt gồm các giống chủ yếu là: P4199, CP3Q, CP111, CP511, PAC669, PAC558. Đối với Ngô sinh khối sử dụng nhóm giống sinh trưởng khỏe, thân lá phát triển mạnh, khối lượng chất xanh cao, từ gieo đến thu hoạch 80-85 ngày, cơ cấu các giống P4199, NK7328, NK4300, VN5885...Cơ  cấu mùa vụ được huyện bố trí 3 trà chính: là Trà Đông sớm, Trà  Đông chính vụ, Trà Đông muộn - Xuân sớm.

Hiện nay, trà  Ngô Đông sớm trên địa bàn huyện Vũ Quang phát triển khá nhanh, chưa có dấu hiệu sâu bệnh phá hại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nhân dân trong huyện đã tích cực ra đồng làm cỏ, xới xáo và bón thêm phân đạm cho ngô phát triển. Ngành nông nghiêp cũng đã khuyến cáo bà con nhân dân thường xuyên kiểm tra thăm đồng, nhằm kịp thời phát hiện sâu bệnh để có các biện pháp phòng trừ hữu hiệu.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss