Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

Bà con nông dân tập trung chăm sóc 643 ha đậu hè thu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian này bà con nông dân huyện Vũ Quang đang tập trung ra đồng làm cỏ, xới xáo và chăm sóc đậu hè thu.

 

Vụ hè thu này huyện Vũ Quang gieo trỉa được 643 ha đậu. Về cơ cấu giống tập trung chủ yếu ở bộ giống có năng suất, chất lượng cao như đậu VN93-1, VN99-3, ĐX11, ĐX14, ĐX 208. 

Để giành vụ hè thu thắng lợi huyện đã quán triệt lịch thời vụ, tuyên truyền vận động nhân khai thác hết quỹ đất, thu hoạch cây trồng vụ xuân đến đâu tiến hành làm đất gieo trỉa đến đó. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động,  thực hiện tốt quy trình sản xuất, nên bên cạnh gieo trỉa trên quỹ đất màu sẵn có, bà con nông dân đã chuyển đổi một số diện tích đất ruộng cao táo không chủ động nước sang gieo trỉa đậu. Hiện nay trên 300 ha đậu gieo trỉa sớm đã phát triển được từ 4 - 5 lá. Để đảm bảo năng suất, sản lượng cùng với tích cực kiểm tra, thăm đồng chủ động phòng trừ sâu bệnh bà con nông dân trong huyện Vũ Quang đang tập trung làm cỏ, xới xáo đợt 1, đồng thời bón thêm phân đạm nhằm kích thích cho cây đậu sinh trưởng và phát triển.

Bích Hường

Rss