Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Giáo dục đào tạo

Trường THPT Vũ Quang bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Ngày 2/8Trường THPT Vũ Quang tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè 2019, cán bộ, giáo viên đã được quán triệt các chuyên đề: Định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp và việc làm; xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ giáo viên và văn hóa ứng xử trong trường học.

Bên canh đó, cán bộ, giáo viên còn được thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã  hội tỉnh Hà Tĩnh  và huyện Vũ Quang 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Kết luận 51 – KL/TW ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Đồng thời, được nghe quán triệt, triển khai các nhiệm nhụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngành và bồi dưỡng Công nghệ thông tin trong dạy học.

Việc triển khai bồi dưỡng chính trị hè là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

                                                   Nguyễn Thị Hằng- Trường THPT Vũ Quang

Rss