Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Giáo dục đào tạo

Trên 1.000 giáo viên, học sinh THPT ở Vũ Quang được giáo dục tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng

Sáng ngày 29/10, Ban tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với trường các THPT, Vũ Quang, Cù Huy Cận tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa với chuyên đề: Giáo dục đạo đức cách mạng – Chủ nghĩa yêu nước cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Dự buổi nói chuyện chuyên đề có các đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Hồng Yến Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Hơn 400 cán bộ, giáo viên học sinh Trường THPT Vũ Quang tham dự học tập chuyên đề

Theo đó trên 100 cán bộ, giáo viên và gần 1.000 học sinh trường THPT Vũ Quang, Cù Huy Cận đã được đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề, bao gồm: Cơ sở hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới của Cách mạng; Xây dựng con người Việt Nam thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước.

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề

Ngoài ra, các báo cáo viên còn chia sẻ thêm những kiến thức về kỹ năng sống, những tấm gương điển hình vượt khó trong học tập, rèn luyện và lập nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh để giúp các em có định hướng rõ hơn trong tương lai, tìm cho mình hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường…..

Cán bộ, giáo viên trường THPT Cù Huy Cận học tập chuyên đề

Thông qua buổi sinh hoạt ngoại khóa đã trang bị thêm cho các cán bộ, giáo viên và học sinh kiến thức về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, nhận thức đầy đủ hơn về truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Qua đó, giáo viên, học sinh có ý thức hơn trong việc gìn giữ và phát huy giá trị chủ nghĩa yêu nước, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành. Đồng thời, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, hoàn thiện nhân cách, ra sức phấn đấu học tập, lao động, rèn đức luyện tài, cống hiến trí tuệ, sức lực xây dựng quê hương, đất nước.

Quốc Lập – Văn Tịnh

 

Rss