Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Giáo dục đào tạo

Tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử Smas

Ngày 10/10, Phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp với Chi nhánh Viettel Vũ Quang tổ chức tập huấn ứng dụng một số phần mềm trong quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử, năm học 2018- 2019.

 

Phần mềm quản lý nhà trường SMAS là phần mềm hỗ trợ các trường học  về công tác quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. Quá trình công tác, giảng dạy của giáo viên, quản lý các kỳ thi của học sinh tại nhà trường. Hệ thống là một giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hóa công tác quản lý học sinh, giáo viên ở các nhà trường. Thực hiện công tác quản lý toàn diện trong nhà trường.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách CNTT của các trường Tiểu học, THCS trên toàn huyện đã được cán bộ của Chi nhánh Viettel Vũ Quang hướng dẫn sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập và sử dụng các tiện ích của phần mềm giành cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý, gồm: sổ liên lạc điện tử cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, học bạ, lịch báo giảng...

Cũng tại lớp tập huấn các học viên còn được chuyên viên Phòng giáo dục và đào tạo huyện tập huấn nội dung thu thập cơ sở dữ liệu ngành và EQMS trên phần mềm CSDL ngành.

Thông qua lớp tập huấn này nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin các kiến thức, kỹ năng cần thiết để khai thác, sử dụng thành thạo các tính năng trên phần mềm quản lý nhà trường SMAS. Sau khi được tập huấn tại huyện, các nhà trường sẽ triển khai tập huấn cho các giáo viên để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc giáo dục học sinh, giảm tải công tác hành chính, đảm bảo lưu trữ hồ sơ sổ sách khoa học và hệ thống.

Lê Thủy – Xuân Hoàn

Rss