Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Giáo dục đào tạo

Phòng GD-ĐT tập huấn triển khai chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên ngành mầm non

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang vừa tổ chức lớp tập huấn chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên bậc học mầm non theo quy định tại Thông tư 25 và thông tư 26 của Bộ GDĐT.

Công tác đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hoạt động được thực hiện thường xuyên, gắn với nhiệm vụ bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực quản trị nhà trường và cơ sở giáo dục mầm non.

So với trước đây, quy định về chuẩn hiệu trưởng và  chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non tại hai thông tư 25 và 26 của Bộ GD-ĐT có những điểm mới nhằm đánh giá khách quan, toàn diện theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non mới và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; là căn cứ để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

Cô giáo Võ Thị Thúy Mai, Chuyên viên Phòng GD-ĐT truyền đạt thông tư 25 và 26 của Bộ GD-TĐT

Tại lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên mầm non toàn huyện Vũ Quang đã được giới thiệu học tập các chuyên đề như: giới thiệu nội dung chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên mầm non; hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên mầm non; tập hợp và sử dụng minh chứng trong đánh giá xếp loại hiệu trưởng, giáo viên mầm non theo chuẩn; hệ thống bảng biểu sử dụng trong đánh giá theo chuẩn ...

Thông qua tập huấn nhằm cập nhật kịp thời nội dung về các tiêu chuẩn đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của hiệu trưởng và giáo viên, đồng thời làm căn cứ xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cũng như năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục của  huyện Vũ Quang và của ngành Giáo dục.

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

Rss