Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Giáo dục đào tạo

Liên đội Trường THCS Bồng Lĩnh tổ chức đại hội Liên đội năm học 2019 -2020

Sáng ngày 5/10, Liên đội trường THCS Bồng Lĩnh tổ chức đại hội Liên đội nhằm đánh giá kết quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019, triển khai chương trình hành động năm học 2019 – 2020.

Năm học vừa qua, Liên đội trường THCS Bồng Lĩnh đã triển khai thực hiện tốt phong trào “thiếu nhi Việt nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”,  thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục , thực hiện đao lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Phong trào học tập tốt gắn với chủ đề, chủ điểm như “vượt qua điểm 5, qua điểm 7, đạt điểm 10” được các bạn đội viên hưởng ứng tích cực và hiệu quả. Phong trào “vòng tay bè bạn, giúp bạn tới trường cùng hướng tương lai”, “nuôi heo tiết kiệm” được toàn Liên đội thực hiện khá tốt. Ngoài ra Liên đội cũng đã triển khai thực hiện tốt phong trào thiếu nhi Việt Nam “đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”, “giữ gìn vệ sinh thật tốt”, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam đoàn kết, chăm ngoan”, năm học 2019 -2020, Liên đội Trường THCS Bồng Lĩnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh để bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử đất nước, truyền thống Đoàn đội. Đổi mới phương thức thực hiện phong trào “thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với chương trình giáo dục mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Triển khai đồng bộ chương trình “rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022.

Mục tiêu phấn đấu: 100% đội viên được học tập và quán triệt Nghị Quyết của Đảng, Đoàn, Đội  và pháp luật của Nhà nước, thiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và hoạt động " Đền ơn đáp nghĩa", “đi tìm địa chỉ đỏ”, “Uống nước nhớ nguồn, “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”.  14/14 Chi đội có thư viện thân thiện, tham gia phong trào “Đọc và làm theo báo đội”,  98 % đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Liên đội phấn đấu đạt danh hiệu “Liên đội mạnh cấp tỉnh“. Về học lực có 40% đạt loại khá giỏi, Trên 80 % đội viên đạt HK tốt . 80% đội viên được học đối tượng Đoàn và xét kết nạp vào Đoàn THCS Hồ Chí Minh.

Đại hội Liên đội trường THCS Bồng Lĩnh đã bầu ra Ban chỉ huy Liên đội mới, năm học 2019 – 2020.

Bích Hường - Quốc Lập

 

Rss