Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Giáo dục đào tạo

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018

Sáng ngày 11/5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018. Về dự có đồng chí Hà Tiến Lam- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ở huyện có các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Quốc Đạt, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện các ban Đảng Huyện ủy.

Trong thời gian 1 tháng, 56 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Chủ nghĩa Tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Các vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta…Ngoài ra, các học viên còn được học tập một số chuyên đề về tình hình KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Bên cạnh đó, để các học viên có điều kiện gắn lý luận vào thực tiễn, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị sẽ tổ chức cho học viên đi nghiên cứu tìm hiểu thực tế một số di tích lịch sử - văn hóa và một số mô hình xây dựng NTM tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Tiến Lam - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo lớp học

Khóa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn công tác và cuộc sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đồng thời góp phần xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM năm 2018.

Lê Thủy - Văn Tịnh

 

Rss