Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Giáo dục đào tạo

Huyện đoàn tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2016 – 2017

Chiều ngày 20/9, Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Vũ Quang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2016 - 2017; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2016 - 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm học 2015 - 2016, Huyện Đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, triển khai hiệu quả Chỉ thị 42 của Ban bí thư TW Đảng về "Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030". Gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống theo chủ đề, chủ điểm Khi tôi 18", tuyên truyền Luật GT, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. ", "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi được các Liên đội nhà trường chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực như cuộc vận động "Thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy", “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, “ thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; “Giúp bạn đến trường”. Các phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; công tác "Đền ơn đáp nghĩa" cũng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận một số kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, yêu cầu huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện, các trường học, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Nhất là tổ chức các hoạt động, các công trình phần việc thanh niên, măng non; phong trào: “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đội, công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên...

Khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn, hội đội

Tại Hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội trường học năm qua đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, UBND huyện tặng Bằng khen, giấy khen.

Lê Thuỷ - Thu Hương

Rss