Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Giáo dục đào tạo

Bồi dưỡng Chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 19/8, Trung tâm bồi dưỡng chính tri huyện phối hợp với Đảng bộ xã Sơn Thọ tổ chức lớp bồi dưỡng Chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tới dự có đồng chí Tô Minh Hoài – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện.

Tại đây Cán bộ, đảng viên xã Sơn Thọ được các đồng chí giảng viên Trung tâm chính trị huyện truyền đạt các nội dung 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Hoàn cảnh ra đời, giá tri của Di chúc; Những thành tựu, bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và thực hiên Di chúc của Bác trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền  đạt chuyên đề

Bản Di chúc lịch sử được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1965 đến năm 1969, được Người sửa chữa, bổ sung qua các năm. Nội dung  bản Di chúc được Người trù tính thấu đáo, vừa cụ thể, vừa bao quát toàn bộ công việc, từ “việc riêng”cho đến những việc trọng đại của quốc gia, dân tộc, nhân dân. Di chúc thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Người đối với Đảng, đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng đất nước, với thế hệ trẻ, với các tầng lớp nhân dân. 50 năm qua, Di chúc của Người với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm khẳng định giá tri lý luân và thực tiển Di chúc của người, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng. Từ đó thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cánh của Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quốc Lập – Văn Tịnh

 

 

Rss