Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Xã Đức Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 37

Chiều 1/4, xã Đức Giang đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và các Quy định số 11 của Trung ương, Quy định 890 của BCH Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong thời gian một buổi, các đại biểu đã được quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung, tinh thần Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; các Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phán ánh, kiến nghị của dân và Quy định 890 ngày 5/3/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các cấp.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 37, trong thời gian tới xã Đức Giang sẽ quyết tâm thực hiện sáp nhập đúng lộ trình, đúng nguyên tắc, không chủ quan nóng vội, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền. Trong quá trình thực hiện sẽ gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo chính sách khi tinh giản cán bộ, phát huy được hiệu quả nguồn lực cho phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sông nhân dân...

Đ/c Nguyễn Minh Vinh, Bí thư Đảng ủy quán triệt NQ 37 của Bộ chính trị

Sau khi nghe các chuyên đề trên, các thành phần tham dự đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa sát thực như: Tư tưởng cán bộ, đảng viên khi tiến hành sáp nhập xã cũng như những khó khăn, vướng mắc và giải pháp, cách xử lý; những vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong dự thảo quy định ….

Tại hội nghị xã Đức Giang cũng đã đánh giá một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng an ninh trong quý 1 và triển một số khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2019.

Quốc Lập

Rss