Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Xã Hương Điền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 37

Chiều 2/4, xã Hương Điền đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và các Quy định số 11 của Trung ương, Quy định 890 của BCH Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Mục đích đặt ra của nghị quyết nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Đ/c Đặng Khánh Trình, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã quán triệt NQ 37 của Bộ chính trị

Theo đó, gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển KT-XH trong từng địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

Cũng tại hội nghị xã Hương Điền đã triển khai các Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phán ánh, kiến nghị của dân và Quy định 890 ngày 5/3/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các cấp.

Đ/c Nguyễn Thị Dung, Phó bí thư Đảng ủy quán triệt  Quy định 890 của BCH Đảng bộ tỉnh

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 37-NQ/TW và các quy định của Trung ương, tỉnh. Trên cơ sở đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng chương trình thực hiện sát với tình hình thực tiễn ở đơn vị mình.​

Quốc Lập - Văn Tịnh

 

 

Rss