Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũ Quang tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019

Ngày 1/11/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũ Quang đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019. Dự lớp bồi dưỡng có các Đ/c: Hà Văn Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Hoàng Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Quốc Đạt – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy.

Trong thời gian 1 ngày, hơn 100 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, Trưởng Ban mặt trận các khu dân cư đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung chính: Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh, Nghị quyết 11-NQ/TU; Công tác giám  sát và phản biện xã hội, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát và đầu tư cộng đồng; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị thế giới và khu vực; biển đảo; vị thế Việt nam trên chính trường Quốc tế.

 Đ/c: Hà Văn Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh truyền đạt các nội dung

Thông qua lớp bồi dưỡng lần này giúp đội ngũ làm công tác mặt trận từ huyện đến cơ sở tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết trong thực hiện công tác chuyên môn. Đồng thời nắm vững, cập nhật những kiến thức cơ bản về Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nghiệp vụ công tác mặt trận để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, tăng cường đại đoàn kết toàn dân. Do đó, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho đội ngũ cán bộ chuyên trách trong hệ thống Mặt trận là hết sức cần thiết và đòi hỏi khách quan.

Đặc biệt, sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở có nhiều sự thay đổi, nội dung, nhiệm vụ mới đòi hỏi mỗi cán bộ phải nắm rõ và nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Lớp tập huấn này sẽ giúp cho cán bộ mặt trận sẽ có thêm những thông tin, tư liệu, kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Vì vậy đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các nội dung, lĩnh hội những nét mới, từ đó triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận các cấp ngày càng đạt kết quả cao hơn.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss