Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Đức Bồng tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND xã khoá 21 nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 13/7, HĐND xã Đức Bồng khoá 21, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Về dự có các đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Quốc Đạt, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ - Tổ trưởng Tổ công tác BTV huyện uỷ phụ trách xã Đức Bồng.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Đức Bồng có bước phát triển đáng kể, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách đạt trên 4,7 tỷ đồng đạt 78% KH. Sản lượng cây nông nghiệp lúa, ngô và lạc vụ xuân đều vượt kế hoạch đề ra, đạt 109% KH.  Chăn nuôi được giữ vững tổng đàn, trồng mới gần 8 ha, khai thác 637 m3 gỗ rừng trồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch  đúng hướng, đời sống nhân dân được  nâng lên.  Các hoạt động văn hoá, văn nghệ ,thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được  quan tâm; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội  cơ bản được giữ vững... Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì; phương thức lề lối làm việc của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cũng cố, nâng cao.

Lãnh đạo HĐND xã Đức Bồng báo cáo kết quả hoạt động

 Tại kỳ họp HĐND xã Đức Bồng cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng  cuối năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp; thông qua các nghị quyết quan trọng của địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc,TUV, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Ngọc- TUV, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà chính quyền và nhân dân xã Đức Bồng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị cán bộ và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất; giữ vững và không ngừng cũng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội; đảm bảo công tác an sinh xã hội; giải quyết triệt các đơn thư khiếu nại, ổn định tình hình an ninh chính trị ở cơ sở; nâng cao hơn nữa năng lực quản lý Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của chính quyền từ xã đến thôn ... Quán triệt, triển khai các chuyên đề, Nghị quyết của TW, của tỉnh và các Đề án, chính sách của huyện đã được thông qua tại kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm 2018 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Lê Thủy – Văn Tịnh

Rss