Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

UBND thị trấn sơ kết 5 năm thực chỉ thị 34-CT/TƯ của Bộ chính trị ( 2014-2019)

Sáng ngày 12/9 UBND thị trấn sơ kết 5 năm thực chỉ thị 34-CT/TƯ của Bộ chính trị và học tập chuyên đề Thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự có Đ/c Nguyễn Quang Điền, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Thực hiện chỉ thị 34-CT/TƯ của Bộ chính trị ngày 7/4/2019 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản các cấp về công tác thi đua khen thưởng, trong 5 năm qua Thị trấn đã tập trung  chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời.

Gắn với đó thị trấn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến của đảng bộ, phát huy dân chủ trong đảng, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất, đảm bảo kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác.

Đ/c Nguyễn Quang Điền, Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu chỉ đạo

Qua triển khai các phong trào đã vận động nhân dân hiến được 10.000m2 đất, huy động xây dựng, sữa chữa được 35 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách với tổng kinh phí 1,75 tỷ đồng, xây dựng được 20 vườn mẫu, trồng được 73 ha cây ăn quả,  thành lập được 16 Doanh nghiệp, 2 HTX và 7 THT. Xây dựng mới 3 nhà, tu sữa 2 nhà văn hóa, xây dựng được 17km đường điện chiếu sáng, cải tạo 57 hàng rào. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững.  Xây dựng đô thị văn minh được triển khai đồng bộ. Kết qủa đó đã góp phần đưa giá trị sản xuất CN-XD, TMDV và thu nhập khác  của thị trấn đạt 286 tỷ đồng.

Đ/c Trần Xuân Chinh, Phó GĐ-TT Chính trị huyện truyền đạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Tại hội nghị cán bộ, Đảng viên cũng đã được Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời dành nhiều thời gian cho thảo luận đánh giá kết quả, tồn tại hạn chế trong 34-CT/TƯ của Bộ chính trị và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị UBND thị đã trao giấy khen cho một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện 34-CT/TƯ của Bộ chính trị giai đoạn 2014-2019.

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

 

Rss