Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

UBND huyện Vũ Quang tập huấn, hướng dẫn các nội dung Quyết định 2443/2018 của UBND tỉnh

Sáng ngày 18/1, UBND huyện Vũ Quang phối hợp với Sở tài và môi trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung Quyết định 2443/2018 của UBND tỉnh quy định về điều kiện, định mức và trình tự thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dung trước ngày 18/12/1980.

Trong thời gian 1 buổi Chủ tịch UBND xã, thi trấn, cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp, cán bộ tiếp nhân hồ sơ tại bộ phận một cữa và thôn trưởng, tổ dân phố trong toàn huyên được cán bộ Phòng đăng ký thống kê Sơ TN&MT truyền đạt, hướng dẫn các nội dung Quyết định số 2443/QĐ-UBND, ngày 28/8/2018 quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980. 

Theo đó, Quy định này chỉ áp dụng cho việc công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở đã kê khai, đăng ký sử dụng vào mục đích đất ở theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay hồ sơ kê khai, đăng ký đã bị mất, hư hỏng, thất lạc không còn để xác nhận có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định; Công văn hướng dẫn 2493 của Sở TN&MT về việc triển khai thực hiện công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 và các thủ tục, hồ sơ để công nhận như: Đơn đề nghi công nhận lại diện tích đất ở, Biên bản lấy ý kiến của những người sử dụng đất cùng thời điểm, trích sao bản đồ 299; Biên bả họp hội đồng tư vấn đất đai cấp xã xét nguồn góc sử dụng đất của các thửa đất…

Sau khi được tập huấn, các xã, thị trấn sẽ triển khai tới các tầng lớp Nhân dân, hướng dẫn cụ thể để người dân thưc hiện đảm bảo đủ các điều kiện để được công nhận đất ở theo quy định.

Quốc Lập

Rss