Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

UBND huyện Vũ Quang ký kết giao ước thi đua năm 2019

Sáng ngày 9/1, UBND huyện tổ chức họp để nghe và cho ý kiến thống nhất Chương trình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN năm 2019; ký kết giao ước thi đua năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Thái Hòa cùng chủ trì Hội nghị.

Với quan điểm xây dựng kế hoạch 2019 là bám sát mục tiêu, chỉ tiêu; đưa vào kế hoạch các nội dung có tính chất trọng tâm trên các ngành, lĩnh vực; xác định rõ nội dung công việc và đơn vị chủ trì, phối hợp.Theo đó, kế hoạch triển khai thực hiện KT-XH và QP-AN, Nội chính 2019 bao gồm 14 chỉ tiêu cụ thể với 8 nhiệm vụ lớn cần tập trung thực hiện...

Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cao các nội dung thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP năm 2019. Đồng thời đề xất một số nội dung cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: tái cơ cấu ngành nông nghiệp đồng bộ, toàn diện gắn với nâng cao năng suất, chất lượng; các giải pháp thúc đẩy phát triển KT, khuyến khích phát triển CN- TTCN- TMDV; Tập trung nâng cao các tiêu chí NTM; Phát triển đồng bộ các lĩnh vực VH-XH; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH…

Đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý, các phòng, ngành trong các khối khẩn trương rà soát và bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của mình để UBND huyện sớm ban hành chương trình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN năm 2019.

Về các nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan chủ động các phương án phòng chống rét đậm, rét hại, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; quan tâm đến đời sống người dân, gia đình chính sách trước, trong và sau Tết Nguyên đán; công tác bảo đảm QP- AN...

Tại hội nghị, đại diện các khối thi đua của huyện cũng đã tiến hành ký Giao ước thi đua năm 2019.

Lê Thủy – Thu Hương

Rss