Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

UBMTTQ Thị trấn tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Sáng ngày 20/1 UBMTTQ Thị trấn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho cán bộ Mặt trận, Chi hội, chi đoàn các tổ dân phố .

Tại hội nghị cán bộ Mặt trận, các chi hội, chi đoàn các tổ dân phố đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị quán triệt, tiếp thu 4 nghị quyết quan trọng của hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng gồm: NQ số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy  của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: NQ số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị công lập: Nghị quyết  số 20 về  tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. NQ số 21 “ Về công tác dân số trong tình hình mới.

Đ/c Lê Nguyên Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thị trấn quán triệt các nghị quyết tới đảng viên

 Cùng với quán triệt đầy đủ, truyền đạt sâu sắc nội dung các nghị quyết lãnh đạo thị trấn đã liên hệ với thực tế ở địa phương, đơn vị và những vấn đề tồn tại, hạn chế hiện nay; nhất là phân tích làm rõ tình hình nguyên nhân cần ban hành các NQ; quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp mà nghị quyết đưa ra, đồng thời hướng dẫn công tác triển khai tổ chức học tập, quán triệt và  thực hiện theo tinh thần các nghị quyếtTrung ương 6 khóa XII của Đảng đề ra.

Đ/c Thái Văn Thuật, Chủ tịch UBMTTQ Thị triển khai chương trình học tập, quán triệt, tuyên truyền tới các hội viên, đoàn viên và nhân dân

Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Do đó lãnh đạo thị trấn đã yêu cầu các cán bộ mặt trận, chi hội, chi đoàn tiếp thu  nghiêm túc các nội dung đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên và nhân dân các nội dung của Nghị quyết.

 Xuân Hoàn – Anh Dũng

 

Rss