Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Sáng ngày 21/9, Ban thường vụ huyện ủy Vũ Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Từ Văn Diện Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Các Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND Huyện cùng chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi thành lập, huyện Vũ Quang đã quán triệt nghiêm túc, hiệu quả và có cách làm sáng tạo để đưa Nghị quyết TW3 về chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới đi vào cuộc sống. Huyện đã luôn xác định rõ và thực hiện tốt 4 khâu quan trọng trong công tác cán bộ, trong đó đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài. Do đó Vũ Quang đã thực hiện tốt việc kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở gắn với công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp để giúp bộ máy hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ đã không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng; có những bước trưởng thành, tiến bộ về nhiều mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà.

Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư thường trực Huyện ủy: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nghị quyết Trưng ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 Hiện nay, Vũ Quang đang có 124 cán bộ biên chế trong cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền và 239 cán bộ, công chức cấp xã. Nhìn chung, cán bộ từ huyện đến cơ sở đều được đào tạo tương đối bài bản với 80% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và 49% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đội ngũ cán bộ cơ cấu hợp lý, bố trí nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường công tác theo vị trí việc làm đã được xây dựng, có sự kế thừa và đảm bảo hợp lý giữa 3 độ tuổi. Nhờ được tuyển chọn tốt và chăm lo bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên nên đại đa số cán bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống lành mạnh, nhiệt tình với công việc, tâm huyết trong công tác, luôn nêu cao tinh thần phục vụ Đảng và nhân dân, có ý thức xây dựng khối đại đoàn kết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Đ/c Phạm Hữu Bình Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện: Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ tại chổ; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ thực chất.....

ồng chí Từ Văn Diện Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cho rằng, công tác cán bộ ở Vũ Quang ngày càng chuyển biến tích cực, ít để xẩy ra sai sót, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Trong thời gian tới, cần quan tâm đến công tác đánh giá công tác cán bộ; tiếp tục làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ để phát huy hiệu quả, tạo tính ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả về trước mắt lẫn lâu dài. Sử dụng cán bộ phải đúng quy hoạch, dựa nên năng lực và đạo đức để bố trí; việc luân chuyển, điều động phải đảm bảo sự đồng thuận, ổn định, tạo ra bước đột phá trong công tác. Các Ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị của huyện tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới toàn diện, công khai, minh bạch dưới sự giám sát của nhân dân; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy trình liên quan đến công tác cán bộ.... Trước mắt tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, triển khai sản xuất vụ đông, tập trung cao độ cho xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã đăng ký về đích năm 2017.

Quốc Lập – Văn Tịnh

Rss