Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Thị trấn Vũ Quang tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND khóa III

Sáng ngày 24/7, HĐND Thị trấn Vũ Quang khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 7 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đầu năm đến nay được sự quan tâm của huyện, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động của cấp ủy, chính quyền, sự nổ lực của  cán bộ, đảng viên và nhân dân  toàn thị nên các chỉ tiêu về phát triển KTXH thị trấn đạt khá, QP-AN được giữ vững. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 182 ngàn tấn đạt 91% kế hoạch.  Trồng mới  được 39 ha rừng, 7ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả lên 80ha, chăn nuôi ổn định không để dịch bệnh xẩy ra. Thu ngân sách đạt 3,7 tỷ đồng, đạt 46%, trong đó thu trên địa bàn đạt 1,2 tỷ đồng, bằng 25%.

 Về xây dựng đô thị văn minh đã huy động hơn 1.800 ngày công nạo vét kênh mương, làm đường giao thông, trồng mới 250 cây xanh, cắm 26 biển báo giao thông, chỉ đạo 10 hộ xây dựng vườn mẫu, 70 hộ chỉnh trang vườn hộ. Các  hoạt động văn hóa xã hội  diễn ra sôi nổi, y tế, giáo dục được quan tâm, chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề mà cử tri quan tâm như: đất đai, vệ sinh môi trường, chống ngập úng; đào tạo nghề hỗ trợ việc làm, an ninh trật tự… Kỳ họp cũng đã nêu lên những nguyên nhân đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Xuân Hoàn  - Văn Tịnh

Rss