Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Thảo luận Tổ về triển khai Nghị Quyết hội nghị Trung ương VIII

Chiều ngày 26/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã tổ chức hội nghị thảo luận về nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII. Đ/c Trần Đức Huyên – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì Tổ 1 thảo luận, Đ/c Nguyễn Quốc Đạt – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy chủ trì Tổ 2 thảo luận.

Tổ thảo luận số 1 tiến hành thảo luận tại hội trường Huyện ủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào 3 nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị trung ương VIII. Các ý kiến đều khẳng định Nghị quyết ra đời phù hợp tình hình đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trong đó đối với Quy định 08-QĐ/TW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành trung ương. Các đại biểu cho rằng, sự ban hành Quy định 08 vào thời điểm này là hết sức cần thiết, trên cơ sở kế thừa  Quy định 101 và quy định 55. Quy định này nêu rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Đặc biệt 8 nội dung  xây và 8 nội dung chống đã đề cập một cách toàn diện và đầy đủ. Các đại biểu cũng cho rằng, để thực hiện có hiệu quả Quy định 08 các cơ quan, đơn vị , người đứng đầu cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch,  cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, làm thực chất, tránh làm  hình thức. Bởi trong thực tế việc nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu diễn ra nhiều nhưng hiệu quả chưa cao. Cần triển khai thực hiện đồng bộ, đồng thuận từ trên xuống dưới, có cơ chế kiểm tra giám sát. Phát huy vai trò của UBKT các cấp và vai trò giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ trong thực hiện quy định này. Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu  cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Tổ thảo luận số 2 thực hiện thảo luận tại hội trường UBND huyện

Đối với nội dung Nghị quyết 36 – NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đối với nghị quyết này, trong những năm gần đây Hà Tĩnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế biển. Hiện nay tỉnh đã đầu tư vào khu kinh tế Vũng Áng, các Resort... Tuy nhiên tỉnh nhà cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng , đầu tư mạnh vào các xã, huyện vùng bãi ngang ven biển; xây dựng văn hóa du lịch biển, xây dựng con người có văn hóa phù hợp với sự phát triển. Đồng thời đầu tư khoa học công nghệ, công cụ, tạo điều kiện về vốn cho ngư dân bám biển. Cần tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đối với Vũ Quang do huyện không có biển nên  cần thu hút nhà đầu tư vào để khai thác tiềm năng của du lịch Hồ Ngàn Trươi gắn với quy hoạch liên vùng: rừng và biển.

Đối với nội dung Kết luận 37 – KL/TW về tình hình kinh tế xã hội ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội , dự toán ngân sách năm 2019. Các đại biểu đồng tình và nhất trí cao với Kết luận 37. Đồng thời phân tích thêm về tình hình kinh tế xã hội của huyện nhà, nêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019. Đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư để tăng ngân sách địa phương.

Bích Hường – Quốc Lập

Rss