Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 11/3, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiều Quang- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện năm 2019, cùng các đồng chí là điều tra viên của các xã, thị trấn.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng Công nghệ thông tin- truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu…đến công bố kết quả điều tra. Việc ứng dụng công nghệ trong Tổng điều tra sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Trong thời gian 5 ngày, các đại biểu tham dự lớp tập huấn được cung cấp những kiến thức cơ bản về phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; vai trò nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng; quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra; hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu trang bìa, xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin; hướng dẫn nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang web điều hành.... Sau khi được tiếp thu các nôi dung cơ bản, các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ được đi khảo sát và thực tế tại địa bàn điều tra các xã, thị trấn.

Được biết, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Vũ Qang được thực hiện với thời  gian bắt đầu từ ngày 01/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 25 ngày, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Lê Thủy – Bích Hường

 

Rss