Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện làm việc với phòng GD- ĐT huyện về công tác quản lý, sử dụng các nguồn thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Cùng với làm việc với các phòng, ban liên quan về việc tổ chức thực hiện và xây dựng các danh hiệu văn hóa, hoạt động của trạm truyền thanh cơ sở, vừa qua Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo phòng GD- ĐT huyện về công tác quản lý, sử dụng các nguồn thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.Tham dự có các đồng chí Phan Hồng Yến, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban kinh tế -Xã hội HĐND huyện; Nguyễn Thái Hòa- Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thiều Quang- Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thiều Quang- Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Theo đó, trong thời gian qua, Phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang đã thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng các nguồn thu trong các cơ sở giáo dục đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Quán triệt các đơn vị trực thuộc thực hiện dự toán chi tiêu đảm bảo đúng định mức, chế độ, tiêu chuẩn; các khoản thu của các trường đều có tờ trình và được UBND các xã, thị trấn, Phòng GD&ĐT phê duyệt thông qua.

Các cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ trong các trường bậc học Mầm non; tổ chức dạy thêm, học thêm đối với bậc Tiểu học và THCS; các khoản thu bắt buộc theo Luật; các khoản thu của tổ chức, đoàn thể liên quan đến học sinh như: quỹ đoàn, đội, quỹ khuyến học, quỹ Ban đại diện hội cha mẹ học sinh…được quản lý và sử dụng hiệu quả; Việc lập hồ sơ dự toán mua sắm, sửa chữa, xây dựng CSVC được thực hiện đúng quy định…Cùng với đó phòng GD- ĐT huyện cũng đã quan tâm, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn dừng việc thực hiện hướng dẫn liên ngành 1702 của liên sở GD- ĐT, Sở tài chính về thực hiện vận động các khoản thu đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh kể từ năm học 2018- 2019.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong ban giám sát HĐND huyện đều cho rằng mặc dù trong thời gian qua phòng GD – ĐT huyện đã cơ bản thực hiện đúng việc quản lý , sử dụng các nguồn thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Tuy nhiên qua thực tế kiểm tra, giám sát ở các đơn vị cơ sở vẫn còn bộc lộ những tồn tại như: chưa có sự thống nhất về nguồn thu nên mức thu ở các đơn vị trường học khác nhau; Công tác dạy thêm, hoc thêm còn một số bất cập; Chưa có chính sách phù hợp để thu hút giáo viên có năng lực; Các đơn vị trường học còn rất lúng túng trong việc thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên ở, nhất là việc hướng dẫn dừng thực hiện hướng dẫn liên ngành 1702...

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: việc dừng thực hiện hướng dẫn liên ngành 1702 là một chủ trương đúng đắn, vì vậy đề nghị phòng tài chính kế hoạch phối hợp với Phòng GD- ĐT huyện khẩn trương kiểm tra, rà soát lại tình hình thu, chi ngân sách ở các cơ sở trường học trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm nếu có. Thống nhất quan điểm chấm dứt các khoản thu ngoài ngân sách, phòng GD- ĐT và các cơ sở giáo dục phải tự điều tiết, quản lý, sử dụng trong nguồn ngân sách đã được phân bổ hàng năm. Bên cạnh đó cần quan tâm, nghiên cứu mức phụ cấp phù hợp cho đội ngũ giáo viên hợp đồng, cô nuôi tại các cơ sở giáo dục cũng như các cơ chế chính sách đãi ngộ, thu hút nhà giáo có năng lực thực sự, tâm huyết với nghề để cống hiến lâu dài; chế độ khen thưởng đối với những giáo viên, học sinh có thành tích cao trong học tập...

Lê Thủy – Thu Hương

Rss