Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

MTTQ huyện giao ban 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2019

Vừa qua Ban Thường trực UBMTTQ huyện tổ chức giao bạan với Thường trực UBMTTQ các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Trần Bình Lâm – UVBTV Huyện ủy và các đồng chí trong thường trực MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Chín tháng đầu năm Mặt trận các cấp huyện  đã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy tốt vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng khu dân cư; kịp thời biểu dương nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình. Phối hợp làm tốt công tác chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách.

MTTQ cung đã phối hợp đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, góp phần tích cực đưa xã Hương Điền về đích NTM; Hương Minh giữ chuẩn NTM, các xã trên địa bàn toàn huyện nâng cao các tiêu chí NTM; đã triển khai xây dựng xong 05 nhà ở cho  hộ nghèo; tiếp nhận và cấp phát 210 triệu đồng tiền hàng cứu trợ và phối hợp cấp phát 270 tấn gạo cho nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT gắn với xây dựng các thiết chế văn hóa, danh hiệu văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng. Phối hợp với HĐND tham gia giám sát 05 cuộc. Phối hợp tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập xã: Hương Quang – Hương Thọ, Hương Điền – Sơn Thọ;

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Trần Bình Lâm đã đánh giá cao những kết quả thời gian qua các cấp MTTQ Vũ Quang đã đạt được, đồng chí đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế để kịp thời khắc phục và nhấn mạnh, Mặt trận các cấp Vũ Quang cần quan tâm hơn công tác phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội; rà soát Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ sở để tiếp tục tuyên truyền vận động, tập hợp khối đại đoàn kết triển khai thực hiện có hiệu quả; phối hợp và tổ chức giám sát, phản biện có hiệu quả các chủ trương chính sách được thực hiện trên địa bàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                      Nguyễn Anh Tuấn – PCT MTTQ

Rss