Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Một số điểm mới trong Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua Kho bạc nhà nước”,

Thực hiện công văn số 9550/BTC – KBNN ngày 18/7/2017 của Bộ Tài chính, Công văn số: 525/KBHT-KSC ngày 18/9/2017 của KBNN Hà Tĩnh về việc triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua Kho bạc nhà nước”, Theo đề án được duyệt, từ 01/10/2017, Kho Bạc nhà nước Vũ Quang vừa có công văn số 40 với nội dung.

Đề án sẽ được Kho bạc nhà nước Vũ Quang triển khai thực hiện cùng với hệ thống Kho bạc trên toàn quốc. Trong thời gian đầu triển khai đề án có thể gặp một số khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến thời gian thực hiện chi NSNN của các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư. Kho bạc nhà nước Vũ Quang kính đề nghị các cấp, các ngành, các chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thực phối hợp chặt chẽ, thông tin đầy đủ với KBNN Vũ Quang để được hướng dẫn thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo đúng quy định. Tránh trường hợp còn thiếu hồ sơ hoặc không đủ điều kiện thanh toán phải bổ sung hoàn thiện hồ sơ nhiều lần, dẫn đến chậm thời gian thanh toán.

Phối hợp với Bộ chủ quản (dự án NSTW quản lý) cơ quan tài chính (dự án NS địa phương quản lý) phân bổ, nhập dự toán vào Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) kịp thời, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao không để dồn vào thời điểm cuối năm (dễ bị ảnh hưởng do hệ thống quá tải).

Chia sẻ, tạo điều kiện để KBNN hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là thời gian đầu khi triển khai thực hiện Đề án có thể xảy ra sự cố chậm trễ làm kéo dài thời gian thực hiện kiểm soát chi của KBNN.

Kho bạc nhà nước Vũ Quang sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu triển khai  án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN một cách thận trọng, cầu thị, sớm ổn định và mang lại hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm đầu mối và nâng cao chất lượng phục vụ.

Để giải quyết những vướng mắc, khó khăn, hoặc tình trạng gây phiền hà của cán bộ Kho bạc (nếu có) trong ngày đầu triển khai thực hiện đề án, Kho Bạc nhà nước Vũ Quang cũng đã đưa ra số điện thoại nóng 02393.814.065 và 0912.742.881 để kịp thời giải quyết.

Xuân Hoàn (Tổng hợp)

Rss