Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Lấy ý kiến cử tri về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Sáng ngày 25/7, 4 xã miền núi trên địa bàn huyện Vũ Quang đã đồng loạt tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Kiểm tra chỉ đạo có Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Hương Quang

Những ngày qua, thông tin sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giữa xã Hương Quang và Hương Thọ để thành lập một xã mới đã được thông báo rộng rãi. Vì vậy sáng hôm nay, bà Bùi Thị Loan ở thôn Kim Thọ xã Hương Quang, huyện Vũ Quang đã đến hội quán thôn để tiến hành công tác bỏ phiếu, với tinh thần vui vẻ và đồng tình rất cao.

Bà con nhân dân đồng tình, nhất trí cao về sáp nhập các đơn vị hành chính

Còn đối với xã Hương Thọ, có hơn 1/3 hộ dân theo đạo thiên chúa giáo. Để tiến hành ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giữa xã Hương Thọ với xã Hương Quang, thời gian qua, địa phương đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, niêm yết phương án sáp nhập, danh sách cử tri tại các hội quán thôn, UBND xã, đồng thời thông báo thời gian tiến hành bỏ phiếu để cử tri được biết. Phần lớn người dân nơi đây đều nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã thành một xã mới, vì vậy đều đồng tình, ủng hộ và ghi phiếu đồng ý. Đến khoảng 9 giờ sáng, 7/7 thôn xóm với 1.405 cử tri/756 hộ dân đã hoàn thành việc bỏ phiếu về việc sáp nhập xã.

Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra chỉ đạo tại xã Sơn Thọ

Theo đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021, Huyện Vũ Quang sắp xếp 4/12 xã, thị trấn thành 10 đơn vị hành chính mới. Trong đó sẽ sắp xếp xã Hương Quang với xã Hương Thọ, xã Hương Điền với xã Sơn Thọ. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về sáp nhập được chuẩn bị rất nghiêm túc, đảm bảo thời gian. Các địa phương, thôn xóm đã bố trí cán bộ tại các bàn phát phiếu, hướng dẫn ghi thông tin, cách thức điền vào phiếu...nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình bỏ phiếu, đồng thời để tránh sai sót.

Chỉ trong buổi sáng, công tác lấy ý kiến cử tri thông qua hình thức bỏ phiếu về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại 4 địa phương tại huyện Vũ Quang cơ bản đã hoàn thành. Qua tổng hợp nhanh, tỷ lệ người dân tham gia bỏ phiếu đạt 100%, nhìn chung bà con rất phấn khởi, đồng thuận với chủ trương sáp nhập.

Bích Hường – Văn Tịnh

 

Rss