Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Họp thống nhất thời gian và cách lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, công chức các xã sáp nhập

Sáng ngày 22/10, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất thời gian và cách lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, công chức đối với các xã sáp nhập. Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các xã thuộc diện sáp nhập gồm Hương Quang, Hương Thọ, Hương Điền, Sơn Thọ đã được Ban tổ chức Huyện ủy hướng dẫn chi tiết một số nội dung thực hiện Kết luận  số 144-KL, ngày 28/8/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy, quy định về thẩm quyền, trình tự thành lập  đảng bộ xã, phường, thị trấn mới sau sáp nhập; thủ tục chuyển giao tổ  chức đảng, đảng viên. Cách lấy phiếu đánh giá, nhận xét về phẩm chất đạo đức, kết quả, sản phẩm công tác và sự đổi mới, sáng tạo của cán bộ, công chức từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay. Trong  đó hướng dẫn chi tiết đối tượng lấy phiếu, đối tượng ghi phiếu, nội dung lấy phiếu, trách nhiệm của người ghi phiếu, quy trình lấy phiếu, tổ chức lấy phiếu đánh giá, nhận xét cán bộ của nhân dân ở thôn, tổ dân phố nơi cư trú...

Cũng tại cuộc họp, Ban tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện đã giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn các bước thực hiện đối với một số cán bộ, công chức hết tuổi tái cử hoặc thuộc diện dư dôi sau sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy giao cho các xã liên quan nghiên cứu kỷ hướng dẫn của Ban tổ chức, lập danh sách những người lấy phiếu tín nhiệm, những người ghi phiếu, gửi về Huyện ủy trước ngày 24/10 để Ban tổ chức rà soát và thẩm định, đóng dấu. Cùng với đó, các địa phương cần xây dựng lịch, thời gian cụ thể để tổ chức lấy phiếu tại từng thôn, xã, cố gắng hoàn thành việc lấy phiếu trước ngày 31/10. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đi bỏ phiếu đúng thời gian và địa điểm, đảm bảo yêu cầu đề ra. Đối với phiếu tín nhiệm, các xã tổ chức lấy phiếu ngày nào thì làm ngày đó, tránh để xảy ra hiện tượng mất mát, tráo đổi. Cần lập biên bản tại từng điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cũng đã giao cho Tổ công tác phụ trách chỉ đạo các sáp nhập phải thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo và tham gia với các xã trong tất cả các bước tiến hành lấy phiếu, tránh để xảy ra sai sót. Đề nghị Ban tổ chức Huyện ủy căn cứ tình hình thực tế, huy động lực lượng trong tổ chức Đảng, Đoàn thể để bám sát cơ sở, giám sát việc thực hiện, đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, công chức các xã sáp nhập được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo.

Bích Hường – Thu Hương

Rss