Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW.

Sáng ngày 15/10, Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyên chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sư nghiệp công lập.

Theo dự thảo Đề án, đối với cơ quan Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội sẽ giảm cấp phó các Ban, Trung tâm có 5 biên chế trở xuống chỉ  bố trí 01 cấp phó, từ 6 biên chế trở lên bố trí tối đa không quá 2 cấp phó; 03 biên chế trở xuống không bố trí cấp phó, đồng thời thực hiện việc kiêm nhiệm một số chức danh, giảm biên chế hành chính theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết số 108-NQ/CP. Sáp nhập Ban tuyên giáo với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban dân vân đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện; Chủ nhiệm UBKT huyện ủy đồng thời là Chánh thanh tra; Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng hòng nội vụ huyện; Chánh văn phòng Huyện ủy đồng thời là Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện theo chỉ đạo chung của tỉnh.

Đối với cơ quan UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện sẽ giảm từ 01 – 02 phòng chuyên môn trực thuộc; Giảm cấp phó đối với phòng có 6 biên chế trở xuống chỉ bố trí 01 phó; Bố trí không quá 02 phó đối với phong có từ 7 biên chế trở lên; Những phòng 03 biên chế trở xuống không bố trí cấp phó, đồng thời thực hiện việc kiêm nhiệm một số chức danh một số phòng chuyên môn; Giảm số biên chế hành chính theo Nghị quyết 39 của HĐND tỉnh.

Thực hiện sát nhập Đài TT-TH với Trung tâm VH thể thao và du lịch; Trung tâm y tế dự phòng, trung tâm dân số với Bệnh viện đa khoa huyện; Đối với trường học thực hiện mô hình liên cấp ở những nơi có đủ điều kiện; Mô hình Trung tâm GD nghề nghiệp – GDTX liên huyện theo đề án chung của tỉnh. Thực hiện việc tinh giảm biên chế tối thiểu 10% đối với 5 đơn vị sự nghiệp.

Đối với các xã, thị trấn sắp xế lại tổ chức bộ máy khối Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và các hội. Bố trí kiêm nhiệm, liên thông giữa các khối cán bộ; Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Sáp nhập Văn phòng Đảng ủy với Văn phong HĐND - UBND và nhập xã theo lộ trình và chỉ đạo của tỉnh. Thôn và tổ dân phố thực hiện theo Nghị quyết 131/2010 của HĐND tỉnh và Chỉ thị số 09/2012 của UBND tỉnh.   

Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyên Phạm Hữu Bình phát biểu kết luận

Sau khi nghe các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đề án phát biểu và đống góp ý kiến vào dự thảo đề án.  Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyên Phạm Hữu Bình  cơ bản thống nhất bố cục đề án, đồng thời yêu cầu: Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên, Ban soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến, soát xét lại các nội dung, trích dẫn thêm một số bất cập; Cần đánh giá lại thực trạng Cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện các mô hình chung của tỉnh, các đơn vị sư nghiệp khác thực hiện theo Đề án. Trong quá trình thực hiện, xem xét lại chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn để sáp nhập, nhất thể hóa và sắp xếp con người hợp lý, tránh trùng lặp, chồng chéo; Bổ sung các ý kiến để hoàn thiện đề án để trình Ban thường vụ vào cuối tháng....  

Quốc Lập – Thu Hương

Rss