Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Hội nông dân xã Đức Bồng tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày 31/1, Hội nông dân xã Đức Bồng đã tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với sự có tham gia của 63 đại biểu chính thức, đại diện cho 655 hội viên toàn xã. Đây là đơn vị được Ban thường vụ Hội nông dân huyện chỉ đạo tổ chức đại hội cơ sở điểm để các đơn vị hội trong toàn huyện đến học tập và rút kinh nghiệm. Tới dự có Bà: Nguyễn Thị Nhuần – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, cùng với củng cố và kiện toàn tổ chức, Hội nông dân xã Đức Bồng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện hiệu quả dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Đồng thời vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; thực hiện tốt  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội với xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Đại biểu tham dự Đại hội

 Kết quả trong nhiệm kỳ, Hội nông dân xã Đức Bồng đã tổ chức 109 cuộc tuyên truyền, mở 67 lớp tư vấn, đào tạo nghề, tập huấn cho hội viên; làm dịch vụ trên 250 tấn phân bón trả chậm và khâu nối với các ngân hàng cho hội viên vay trên 9,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội đã vận động, hướng dẫn xây dựng mới 92 mô hình cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, gấp hơn 3 lần so với kế hoạch.  Vận động thành lập 8 THT, HTX,  16 hội viên xây dựng vườn mẩu và 335 hộ dân cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, 13 mô hình lắp hệ thống tưới tự động cho cây ăn quả trên 25 ha. Đến cuối nhiệm kỳ có 1.545 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.Ngoài ra, Hội nông dân xã còn thực hiện tốt công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã  thảo luận, làm nổi bật thêm những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra các mặt tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Mục tiêu phấn đấu có 100% cán bộ hội viên được quán triệt, tiếp thu chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước và hội cấp trên;80% chi hội trở lên đạt tiêu chuẩn vững mạnh; Có ít nhất 80% hội viên có đủ điều kiện xản xuất kinh doanh nhận được sự hỗ trợ của Hội nông dân về giống, phân bón, khoa học kỷ thuật; 70% hội viên nông dân đăng ký hộ SXKD giỏi, 100% cán bộ hội viên thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng 50 vườn mẫu, chỉnh trang 350 vườn hộ và xây dựng 250 mô hình kinh tế hộ cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, 15 mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả.

Lãnh đạo các cấp tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nông dân xã Đức Bồng nhiệm kỳ 2017-2023

  Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu hội Nông dân xã Đức Bồng, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu 13 ủy viên vào BCH khóa mới, bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện trong thời gian tới.

Bích Hường – Thu Hương

Rss