Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH.

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách - xã hội Hà Tĩnh chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2002- 2017. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Trần Lan Phương cùng dự. Ở điểm cầu trực tuyến huyện Vũ Quang đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đồng chí Nguyễn Thái Hoà – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Vũ Quang

Sau 15 năm phát triển, Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Gần 113.000 lao động, 102.000 hộ thoát ngưỡng đói nghèo, trên 41.000 hộ cải thiện đời sống; trên 125.000 học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Từ 2 chương trình tín dụng khi mới thành lập, đến nay, Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh đã triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng với doanh số cho vay đạt 10.365 tỷ đồng với hơn 425.000 lượt. Trong đó, có 13 chương trình uỷ thác thông qua bốn tổ chức chính trị - xã hội: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên CSHCM với 52 hội cấp huyện, 850 hội cấp xã và 3.759 tổ TK&VV. Dư nợ cho vay đạt 4.036 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ.

Đối với huyện miền núi Vũ Quang, qua 15 năm thành lập và hoạt động đã từng bước trưởng thành về quy mô hoạt động và chất lượng phục vụ, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Từ chỗ lúc mới thành lập năm 2003 tổng nguồn vốn mới 11 tỷ đồng, đến nay tổng nguồn vốn tăng 157 tỷ đồng. Về công tác cho vay, đến 30/9 trên địa bàn huyện Vũ Quang đã triển khai  11chương trình cho vay với tổng dư nợ 151 tỷ, tăng 140 tỷ so với lúc mới thành lập. Từ năm 2003 đến năm 2017 tổng doanh số cho vay 950 tỷ, tổng doanh số thu nợ 769 tỷ với 27 ngàn lượt hộ vay, đến nay có 4020 hộ dư nợ, nợ quá hạn chỉ 0,04%.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Nguồn vốn chính sách hoạt động phù hợp với thực tiễn, vốn vay phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững, đảm bảo ASXH gắn xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh tranh thủ tối đa nguồn vốn từ trung ương, triển khai kịp thời các chính sách tín dụng, đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để phát triển SXKD, góp phần thực hiện muc tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo đó, giao Ban đại diện cấp tỉnh, huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở, tập trung đối với những xã có nợ đến hạn, nợ quá hạn lớn và kiên quyết chỉ đạo xử lý nợ một cách kịp thời.

Chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi; gắn tín dụng chính sách với nhiệm vụ chính trị tại các xã; ưu tiên ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay quay vòng. Các cấp hội sâu sát cơ sở, hướng dẫn cách thức sử dụng vốn hiệu quả tận hộ vay, nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách.

Tại hội nghị, Ngân hàng CSXH tỉnh được nhận Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 6 tập thể, 10 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Lãnh đạo huyện tra  bằng khen, giấy khen của ngân hàng CSXH Việt Nam, UBND tỉnh, UBND huyện cho các tập thể, cá nhân

Lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng đã trao bằng khen, giấy khen của ngân hàng CSXH Việt Nam, UBND tỉnh, UBND huyện cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Lê Thuỷ - Anh Dũng

Rss