Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Hội nghị giao ban khối Tư tưởng - Văn hoá - Khoa giáo năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 30/01, Đ/c Phan Hồng Yến, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã chủ trì Hội nghị tổng kết khối Tư tưởng - Văn hoá - Khoa giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện.

        Trong năm 2017, các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hoá - Khoa giáo đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của huyện, tham mưu giúp Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình thực hiện quy chế, đa số các đơn vị trong khối đã duy trì chế độ thông tin báo cáo theo quy định; có sự phối hợp tương đối nhịp nhàng giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hoá - Khoa giáo đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn của từng ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp và chương trình phối hợp các các ngành trong khối nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thị Hồng Yến Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các ngành trong khối vào thành tích của huyện trong năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới các ngành trong khối cần tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, chế độ thông tin hai chiều, triển khai, thực hiện các chương trình, đề án về lĩnh vực mình phụ trách. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của quê hương đất nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết các cấp, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập các chuyên đề năm 2018 và Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nhất là việc xây dựng Làng văn hoá, gia đình văn hoá gắn với phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới bền vững.

Quốc Lập

Rss