Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

HĐND xã Đức Bồng tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND xã khóa XXI.

Sáng ngày 14/1, Hội đồng nhân dân xã Đức Bồng đã tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, QP-AN năm 2009. Đề ra mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp phát triển năm 2020.

Trong năm qua, với sự quan tâm của các cấp các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và  sự nổ lực của  toàn thể nhân dân nên Đức Bồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổng sản lượng lương thực đạt 719,2 tấn, tổng đàn trâu bò 1.213 con, lợn trên 1.000 con, đàn gia cầm gần 40.000 con, trồng mới được 12 ha cây ăn quả,  nâng tổng diện tích lên 400 ha,  dự kiến năm nay  thu trên 44 tỷ đồng, làm mới được 4,8km đường giao thông, 0,5km kênh mương nội đồng; Toàn xã có 215 hộ kinh doanh, 5 HTX, 10 THT, 9 doanh nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt  trên 15 tỷ  đồng.

Về lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện, công tác nội vụ, lao động thương binh xã hội thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội, chủ động nắm chắc tình hình, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Tại kỳ họp cũng đã thông qua  báo cáo thu, chi ngân sách, báo cáo  hoạt động của HĐND xã; báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ xã; tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã.... Tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp thu và giải trình các nội dung liên quan.

Xuân Hoàn - Văn Tịnh

Rss