Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

HĐND xã Hương Quang kỳ họp thứ 9 (bất thường) khóa XX về sáp nhập xã

Sáng ngày 27/7, HĐND xã Hương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Hương Quang và Hương Thọ, thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập.Tham dự có Thượng tá Hoàng Thanh Huyền, UVBTV - Trưởng Công an huyện, Tổ trưởng tổ công tác BTV Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã.

Tại kỳ họp, UBND xã Hương Quang đã báo cáo tóm tắt phương án sắp xếp 2 xã Hương Quang và Hương Thọ; Thông qua báo cáo thẩm định của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã; Thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 2 xã Hương Quang và Hương Điền. Theo đó, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sáp nhập 2 xã Hương Quang và Hương Thọ thành 1 xã, đơn vị hành chính mới sẽ có diện tích tự nhiên 257,94km2, dân số 2.944 người. Qua triển khai lấy ý kiến, cử tri đồng ý tán thành đề án sáp nhập xã Hương Quang và Hương Thọ thành 1 xã mới với tên gọi xã Quang Thọ đạt 81,46%.

Cũng tại kỳ họp,100% đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sát nhập Hương Quang và Hương Thọ thành 1 xã mới với tên gọi xã Quang Thọ.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là việc làm cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển, mở rộng, đầu tư đồng bộ về hạ tầng nông thôn, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Đây sẽ là tiền đề để huyện nhà nói chung và xã Quang Thọ nói riêng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong thời gian tiếp theo.

 

Lê Thủy

Rss