Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

HĐND huyện Vũ Quang: Kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Sáng ngày 31/7, HĐND huyện Vũ Quang khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường, thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vũ Quang.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; kết quả lấy ý kiến cử tri và đại biểu HĐND xã về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Vũ Quang; Thông qua tờ trình tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vũ Quang; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Vũ Quang.

Đ/c Phạm Hữu Bình- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Phạm Ngọc Tạo- Phó chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Theo tờ trình của UBND huyện Vũ Quang, huyện sẽ  thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã: Hương Quang, Hương Thọ, Hương Minh, Hương Điền và Sơn Thọ và sắp xếp 4 đơn vị hành chính gồm Xã Hương Quang với xã Hương Thọ thành xã Quang Thọ, xã Hương Điền với xã Sơn Thọ thành xã Thọ Điền. Như vậy, sau sát nhập huyện Vũ Quang sẽ giảm từ 12 đơn vị hành chính xuống còn 10 đơn vị hành chính xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Ngọc Tạo- Phó chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; kết quả lấy ý kiến cử tri và đại biểu HĐND xã về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Vũ Quang.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và sắp xếp 4 đơn vị hành chính mới trên địa bàn huyện Vũ Quang là nhu cầu khách quan và cần thiết, phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Quá trình thực hiện đúng quy trình, dân chủ, đúng pháp luật, được nhân dân đồng thuận cao. Kết quả, lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính tại 4 đơn vị hành chính thuộc diện sáp nhập đạt trên 80%, Về điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Minh để sắp xếp đơn vị hành chính Hương Quang với Hương Thọ đạt 71,57%

Đồng chí Nguyễn Thiều Quang- Chủ tịch UBND huyện thông qua tờ trình tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vũ Quang

Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2020.

Trên cơ sở xem xét báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Anh -HUV, Bí thư Huyện đoàn và đồng chí Trần Văn Trà – Trưởng phòng tư pháp được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND khóa IV, nhiệm kỳ 2016- 2020.

Cũng tại kỳ họp, đã thực hiện quy trình miễn nhiệm đại biểu HĐND đối với đồng chí Lê Sỹ Nam nguyên là HUV, Bí thư Huyện đoàn đã thuyên chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Đức Anh -  Nguyên Trưởng phòng tư pháp đã thuyên chuyển công tác và bầu bổ sung đồng chí Trần Văn Trà – Trưởng phòng tư pháp chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Lê Thủy- Thu Hương

Rss