Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

HĐND huyện Vũ Quang khai mạc kỳ họp thứ 5

Sáng nay (10/7), HĐND huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5, nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự kỳ họp  về phia tỉnh có các Đ/c: Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc sở LĐTBXH; Đỗ Khoa Văn, Giám đốc sở KHCN. Ở huyện có các Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện.   

 Đ/c: Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thiều Quang, Phạm Ngọc Tạo cùng chủ tọa kỳ họp.

 Ngay sau khai mạc của Đ/c: Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, kỳ họp đã thông qua các báo cáo đánh giá về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách, hoạt động của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện...trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo của Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện.

Kỳ họp cũng đã nghe Tờ trình tóm tắt nội dung cơ bản về Đề án quy hoạch và phát triển Rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản, giai đoạn 2018 – 2025; Tờ trình về việc điều chỉnh chính sách hổ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện.

Đ/c Phạm Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện kỳ họp thông qua các báo cáo đánh giá về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, huyện nhà triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thu ngân sách và huy động nguồn lực phát triển kinh tế của địa phương hết sức khó khăn. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nổ ực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội  6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng NTM, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 1.213.000 triệu đồng, bằng 37,21% KH cả năm, tăng 22,63% so cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt 10.747 tấn, bằng 130% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc gia cầm có xu hướng gia tăng mạnh.

Huyện Vũ Quang cũng đã tăng cường và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Qua đó toàn huyện đã cũng cố và hoàn thiện thêm 11 tiêu chí theo Quyết định 05 của UBND tỉnh, các tiêu chí còn lại hoàn thành từ 65-90% so với quy định, 12 khu dân cư kiểu mẩu và 122 vườn mẩu đã hoàn thành từ 15-30% khối lượng công việc. Thực hiện đề án phát triển đô thị đạt 40/49 chỉ tiêu.  Có thêm xã Đức Liên đạt chuẩn NTM.

Đ/c Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở LĐTB &XH tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Vũ Quang đạt được trong 6 tháng đầu năm

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác kế hoạch tài chính được triển khai đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng,  giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án được tập trung, công tác tài nguyên môi trường được duy trì.  Công tác giáo dục đào tao, y tế, dân số, KHHGĐ, công tác thông tin truyền thông, phong trào văn hóa văn nghệ TDTT được chú trọng, lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, công tác giảm nghèo  được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, nội vụ, cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được các báo cáo cũng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là sản phẩm đầu ra khó tiêu thụ; thu ngân sách đạt thấp, manh mún. Tiến độ thi công một số công trình chậm; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở một số địa phương thiếu quyết liệt. Giải quyết đơn thư một số vụ việc còn kéo dài. Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến nhưng chưa ngang mặt bằng chung toàn tỉnh; tỷ lệ các danh hiệu văn hóa cao nhưng chất lượng thiếu bền vững. Vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định...

Trên cơ sở tồn tại, hạn chế các báo cáo cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trong năm 2018.

Buổi chiều, Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa 4  tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch. Các đại biểu thảo luận tại Tổ, thảo luận tại hội trường.

Đ/c: Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện gợi ý để các tổ thảo luận 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Hữu Bình đã gợi ý thảo luận. Qua đó các đại biểu tập trung đóng góp các ý kiến  chủ yếu về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng anh ninh trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời bày tỏ sự đồng tình và nhất trí về Đề án quy hoạch và phát triển Rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản, giai đoạn 2018 – 2025. Trong đó, một số đại biểu đề nghị huyện cần có giải pháp và quy hoạch vùng trồng rừng cụ thể, tránh tình trạng trồng ồ ạt, không theo quy hoạch, ảnh hưởng đến đề án phát triển trồng cây ăn quả…

Các tổ Đại biểu HĐND tiến hành thảo luận

Ngày mai, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện sẽ tiếp tục các nội dung, trong đó dành nhiều thời gian cho đồng chí chủ tịch UBND huyện giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Kỳ họp sẽ thông qua dự thảo các Nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc.

Bích Hường – Văn Tịnh – Quốc Lập

Rss