Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019- 2024 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 19/1, Ủy ban MTTQ xã Quang Thọ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019- 2024. Tham dự có đồng chí Trần Bình Lâm, UVBTV- Chủ tịch UBMTTQ huyện; Nguyễn Anh Tuấn- Phó chủ tịch UBMTTQ huyện.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã . Xã Quang Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và số dân của xã Hương Thọ và Hương Quang. Sau khi thành lập, xã Quang Thọ có diện tích tự nhiên là 257,94km2, 927 hộ dân với 2.944 nhân khẩu, sinh hoạt trên 10 khu dân cư.

Ngay sau khi hoàn thành việc sáp nhập, cùng với các tổ chức hội khác, Ủy ban MTTQ các cấp xã Quang Thọ đã tập trung kiện toàn tổ chức hội, xây dựng chương trình kế hoạch, tăng cường tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên ngày càng cao, Trong đó, Hội phụ nữ đạt tỷ lệ 82%, Hội nông dân gần 93%, Đoàn thanh niên 77%; Các tổ chức xã hội thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần phát triển KT-XH, QP-AN được giữ vững. Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, chính quyền, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đến nay, 100% các thôn có quy ước, 9/10 thôn đạt thôn văn hóa, gần 90% hộ đạt gia đình văn hóa.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, thông qua Chương trình hành động và hiệp thương cử ra 39 vị vào Ủy  ban MTTQ xã Quang Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 -  2024.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy  ban MTTQ xã đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực khóa mới gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Thi, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Thọ được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Lê Thủy- Văn Tịnh

Rss