Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Vũ Quang: Tập huấn hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Sáng ngày 22/8, UBND huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị tập huấn về những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Sở Tư Pháp phổ biến những kiến thức cơ bản về pháp luật xử lý vi phạm hành chính như: Kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt; xác định thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Kỹ năng áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; nghiệp vụ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp, hướng xử lý giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - XH tại địa phương.

Lê Thủy – Thu Hương

Rss