Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Đức Hương diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6, xã Đức Hương đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, các ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban đạo diễn.

Đức Hương diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ ở xã Đức Hương trải qua 3 giai đoạn: giai đoạn: Chuyển xã vào tình trạng  khẩn cấp về Quốc phòng, an ninh; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Nhờ được sự hướng dẫn, tham mưu tích cực của cơ quan Quân sự huyện, Công an huyện, Ban đạo diễn, cùng với sự chủ động xây dựng kế hoạch, văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất nên cuộc diễn tập lần này tại xã Đức Hương đã đạt mục đích yêu cầu đề ra, sát vớiyêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị UBND xã triển khai nhiệm vụ chuyển xã vào tình trạng  khẩn cấp về Quốc phòng, an ninh

 Các vai diễn đã thể hiện dược vai trò, vị trí của mình. Các cuộc họp ở từng giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đều được diễn ra đúng tuần tự từ thấp lên cao. Qua các cuộc họp đã thể hiện sự tập trung thống nhất trong việc lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của lực lượng Quân sự, Công an và các ban ngành đoàn thể. Rõ nét nhất là các cuộc hội ý chỉ huy Ban chỉ huy quân sự xã, họp Ban thường vụ Đảng ủy, họp Ban chấp hành thông qua Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu  cao.

Diễn tập thực hành chiến đấu phòng thủ.

Phần thực hành chiến đấu phòng thủ đánh địch tiến công vào làng đã đảm bảo tốt về mặt nội dung và thời gian, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, thiết bị.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò làm tham mưu của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss