Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019

Sáng ngày 21/8, UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Tham dự có đ/c Đặng Văn Tính- Phó trưởng ban nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Lê Ngọc Hương – Phó chính ủy BCH Quân sự tỉnh; Đại tá Hoàng Viết Dũng- Phó chỉ huy trưởng BCH bộ đội biên phòng tỉnh; . Ở huyện có các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Trong 10 năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện Vũ Quang được triển khai tích cực, đạt kết quả toàn diện, vững chắc. Nổi bật là xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng KVPT huyện từng bước vững mạnh và đi vào chiều sâu.

 Đ/c Nguyễn Thiều Quang- Chủ tịch UBND huyện và Thượng tá Trần Xuân Cường- UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện cùng chủ trì Hội nghị.

Công tác quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng. Các cấp, ngành, địa phương quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng, củng cố một số hệ thống công trình chiến đấu, công trình phòng thủ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới.

Đ/c Nguyễn Thiều Quang- Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Các ngành, địa phương coi trọng phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP- AN, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực tại chỗ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đời sống nhân dân được nâng cao, quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Đại tá Lê Ngọc Hương – Phó chính ủy BCH Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Hương – Phó chính ủy BCH Quân sự tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của huyện Vũ Quang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, đồng chí yêu cầu huyện Vũ Quang cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Cùng với đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vai trò của Quân sự, Công an và các ngành đoàn thể huyện, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh, quốc phòng được tăng cường, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tại Hội nghị, UBND huyện Vũ Quang đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Lê Thủy – Văn Tịnh

Rss