Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Khai mạc lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 năm 2018

Sáng ngày 10/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Vũ Quang đã tổ chức khai mạc lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 năm 2018. Dự lễ khai mạc có các Đ/c: Thượng tá Phạm Hùng Vỹ - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh; Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trần Đức Huyên -Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Nguyễn Thái Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian 3 ngày, 53 học viên  sẽ được cập nhật, tiếp thu 7 chuyên đề chính về Quốc phòng an ninh, gồm: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng an ninh; Những nội dung mới về  đường lối,quan điểm của Đảng, chính sách  pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối  ngoại trong tình hình mới, chủ trương, biện pháp của địa phương trong vấn đề này; Sự thay đổi về chiến lược quốc phòng an ninh của các nước lớn có liên quan đến Quốc phòng an ninh của Việt Nam; Những nội dung mới về quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kết quả và bài học kinh nghiệm; Những nội dung mới về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước việt nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Những nội dung mới  về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc,tôn giáo  gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, mô hình tốt, kinh nghiệm tốt; Những vấn đề mới về chuyên đề: biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia;  tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; kinh nghiệm trong xử lý khiếu kiện đông người, biểu tình bạo loạn lật đổ.

Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng An ninh cho đối tượng 3 lần này của huyện Vũ Quang nhằm kịp thời cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng an ninh; kết hợp phát triển văn hóa xã hội với  tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa Quốc phòng an ninh và đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao nhận thức trước tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch  đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng chống ở cơ sở, từ đó vận dụng trong lãnh đạo,  tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó góp phần  nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội.

Bích Hường – Thu Hương

 

Rss