Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2018

Ngày 27/9, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Vũ Quang tổ chức Lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Thượng tá Trần Xuân Cường, UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện; Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian 1 ngày, gần 150 học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 chuyên đề chính: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, An ninh gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng – An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng, An ninh trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên kịp thời cập nhật chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng, An ninh; kết hợp phát triển văn hóa xã hội với tăng cường củng cố Quốc phòng, an ninh. Nâng cao nhận thức trước tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng chống ở cơ sở. Chính vì vậy yêu cầu mỗi học viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, học tập nghiêm túc, từ đó vận dụng vào từng vị trí công tác, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lê Thủy – Thu Hương

Rss