Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Họp chuẩn bị các nội dung kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng ngày 27/11, Đ/c Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nhằm chuẩn bị các nội dung tổ chức các hoạt động chào mừng, tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2019 và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12/1989 – 22/12/2019.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện đã thông qua  kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm  như: Liên hoan văn nghệ, Ngày hội văn hóa Quân dân; các giải thể thao, phối hợp tuyên truyền, nói chuyện truyền thống, giao lưu, tọa đàm giữa thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh…

Cũng tại cuộc họp, Ban tổ chức lễ kỷ niệm đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên liên quan và được sự thống nhất cao. Theo đó, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các phòng, ban, Trung tâm cần tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện công tác tổ chức lễ kỷ niệm các hoạt động chào mừng theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang phát biểu kết luận

Qua nghe ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang yêu cầu Ban chỉ huy quân sự huyện và các Ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, đảm bảo các chuổi hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng, tiết kiệm.

Nhiệm vụ trước mắt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn quân, toàn dân, gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss