Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Hội nghị tổng kết xây dựng cơ sở, cụm ATLC-SSCĐ năm 2018

Chiều 25/1, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC-SSCĐ năm 2018 và ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019. Tham dự có Đại tá Hoàng Quốc Long- Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh; Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2018, công tác xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, QP-AN, chính sách xã hội, hậu phương quân đội…

Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, khu dân cư, hầu hết các xã, thị trấn đều phát huy tốt vai trò của tổ hòa giải cơ sở, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở.

Công tác xây dựng cụm ATLC- SSCĐ được cấp ủy, chính quyền, BCĐ các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt. Trong năm đã tham mưu kiện toàn 3 cụm liên huyện, duy trì hoạt động có hiệu quả.

Cùng với đó, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2018 cũng đã được các ban, ngành, đoàn thể tích cực thực hiện tốt theo các nội dung đã ký kết một cách đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở và đạt hiệu quả cao.

Đại tá Hoàng Quốc Long- Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Hoàng Quốc Long- Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh và đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Kết quả công tác xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm ATLC-SSCĐ trong năm 2018 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN của huyện nhà. Các đ/c yêu cầu các ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019; BCHQS huyện và MTTQ, các ban, ngành và đoàn thể huyện cần tập trung triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2019, trong đó, cần quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ QS-QP cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; làm tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ QS-QP, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp nhiệm vụ QS-QP năm 2019

Lê Thủy- Văn Tịnh

 

Rss