Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Ban CHQS huyện: Sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị số 184 của Đảng ủy Quân khu

Chiều ngày 29/7, Đảng bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Vũ Quang đã tổ chức hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị số 184 – CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Tới dự có đại diện Bộ CHQS tỉnh.

Đảng bộ Quân sự huyện là tổ chức đảng cơ sở chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Bám sát các nội dung của Chỉ thị số 184 – CT/ĐU của thường vụ Đảng ủy quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”,  gồm: xây dựng và thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý , rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt. Nội dung 3 không gồm: không yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”,  Đảng bộ quân sự huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc,  đạt hiệu quả cao.

Trong 2,5 năm, đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên. Duy trì nghiêm túc các chế độ sinh hoạt chi bộ. 100% cán bộ, đảng viên luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, có quan điểm chính trị rõ ràng, tiên phong, gương mẩu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, phát huy dân chủ, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, tích cực chủ động đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tích cực đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”

Trong 2,5 năm qua Đảng bộ quân sự huyện không có cấp ủy, chi bộ yếu kém, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có gần 84% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy quân sự huyện đạt trong sạch vững mạnh.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự huyện đưa ra chủ trương, biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong quân đội giai đoạn mới. Từng tổ chức đảng, đảng viên xây dựng kế hoạch sát với chức trách nhiệm vụ, gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động trong và ngoài quân đội. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 184 của thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Bích Hường – Thu Hương

 

Rss