Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, chấp hành lý kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Chiều 24/01, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, chấp hành lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Dự hội nghị có Thượng tá Hoàng Anh Tú, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy QS huyên luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, trong đơn vị tăng cường công tác giáo dục; quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành giao thông, thực hiện hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị ở cơ sở trong giai đoạn mới. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật cao. Cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là an toàn trong tham gia giao thông, an toàn thông tin mạng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tham luận tại hội nghị, các ý kiến đều cho rằng, đạt được kết quả trên, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quán triệt, giáo dục các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về chấp hành pháp luật, kỷ luật, đảo đảm an toàn; đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác nắm, dự báo, định hướng nhận thức tư tưởng bộ đội và xử lý giải quyết những vấn đề nảy sinh. Coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; phát huy tốt sức mạnh của tổ chức trong giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát và giải quyết vụ việc nảy sinh.

Thượng tá Hoàng Anh Tú, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Anh Tú, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã ghị nhận và biểu dương những kết quả mà Ban CHQS huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; gắn công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn với đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng, nhận xét cán bộ, phong trào thi đua quyết thắng và trách nhiệm của người chủ trì; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, công tác bảo vệ các mặt công tác, xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn.

Quốc Lập

 

 

Rss