Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Ban CH QS huyện Vũ Quang tập huấn cán bộ năm 2020.

Sáng ngày 6/1, Ban CHQS huyện Vũ Quang đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2020.

Trong thời gian 4 ngày, gần 120 đồng chí là Chính trị viên trưởng, phó; Ban chỉ huy quân sự; Trung đội dân quân tự vệ; Tự vệ trưởng; Trung đội binh chủng  của các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn được quán triệt và tiếp thu các nội dung chính: Tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng lực lượng vũ trang quân khu, lực lượng Vũ trang tỉnh, lực lượng vũ trang huyện năm 2020; Thống nhất quy cách soạn thảo giáo án chính trị; thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức hội ý ban thường vụ và họp đảng ủy xã, thị trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; thống nhất nội dung chào, chào báo cáo cấp trên trong các hội nghị, buổi lễ; Thống nhất đăng ký hệ thống sổ sách, kế hoạch công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, quy định quản lý sử dụng  súng cấp 5 hoán cải, công cụ hổ trợ; thống nhất thứ tự xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, phương pháp đăng ký, Thống kê huấn luyện cấp huyện, xã, thị trấn; thống nhất phương pháp huấn luyện thể lực; Quy định báo cáo thường kỳ, sơ tổng kết, ban hành nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề, quy chế các lãnh đạo các mặt trọng yếu;

Cũng trong chương trình tập huấn Ban CHQS huyện Vũ Quang đã quán triệt triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và tham mưu cho cấp ủy chính quyền xử lý tình huống A2; Quy tắc đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập; mang đeo trang bị trong huấn luyện, chiến đấu; quy định đảm bảo an toàn khi tiếp xúc, sử dụng vũ khí đạn dược; Huấn luyện sử dụng công cụ hổ trợ trong phòng chống gây rối, bạo loạn, bảo vệ mục tiêu; phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến đấu bộ binh; Kỷ thuật bắn súng tiểu liên AK; Tham gia huấn luyện đội ngũ chiến thuật Trung đội dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu trong chống bạo loạn lật đổ; Tổ chức phương pháp huấn luyện 1 bài điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; Kiểm tra chính trị, điều lệnh, phương pháp huấn luyện kỷ thuật chiến đấu bộ binh.

Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong việc triển khai công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020, qua đó xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh.

Bích Hường  - Văn Tịnh.

 

Rss