Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An ninh quốc phòng

Đảng ủy Quân sự huyện Vũ Quang ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Chiều ngày 5/1, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Phạm Hữu Bình đã chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có Đại tá: Lê Ngọc Hương, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đ/c Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện đã đoàn kết, thống nhất cao, đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt xuất sắc như huấn luyện, tuyển sinh quân sự, giao quân, đại hội các chi bộ, tham gia hội thao đạt kết quả cao, góp phần  đưa phong trào lực lượng vũ trang huyện nhà đi lên, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng, đạt vững mạnh toàn diện, danh hiệu đơn vị quyêt thắng của Quân khu IV.

Năm 2019, Đảng ủy Quân sự tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Trọng tâm là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC-SSCĐ; gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập trung đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân gắn giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị địa bàn an toàn.

Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu kết luận

Kết luận tại hội nghị, Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương; xử lý tốt các tình huống xảy ra,  góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, bảo đảm an sinh xã hội; lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Lãnh đạo cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Chi ủy, chi bộ. khắc phục triệt để tình hình vi phạm kỷ luật; kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, nhận xét cán bộ gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng.

Bích Hường – Quốc Lập

Rss